Blacksmith Ranking

Top 20 Blacksmith Characters on MixRo

Rank Character Name Fame Points Job Class Base Level Job Level Guild Name
1 xXEphestosXx 10 Whitesmith 999 120 None
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20